Funkciójelölés névmásoknál (A) (magyar)

NoAMark: Az A funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az A funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)


(1) (én) level-et ír-ok.

én levél-acc ír-prs.1sg

’(Én) levelet írok.’


(2) (én) énekel-ek.

én énekel-prs.1sg

’(Én) énekelek.’


A magyarban a névmással kifejezett A (1) - és S (2) - funkció jelöletlen, szemben az akkuzatívuszragos P (1) funkcióval. A magyarban a grammatikai alanyt (S/A) formális szempontból annak zéró morfémás nominatívuszi esetalakja és az igei egyeztetése határozza meg (vö. Tolcsvai Nagy 2012, 2013: 283‒312, É. Kiss 2002: 8‒14).

Author: 

F. Gulyás Nikolett