Funkciójelölés névmásoknál (R) (magyar)

RAff: Az R funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1) ad-ok neked egy csoki-t.

ad-prs.1sg te.dat egy csoki-acc

’Adok neked egy csokit.’


A magyar ditranzitív szerkezetben az A, T és R funkciókat esetkiosztással különböztetik meg: az A jelöletlen, a T -t akkuzatívuszt, az R pedig -nak/-nek datívuszragot kap főnévi és névmási R esetén is (vö. Kenesei et al. 1998: 70‒71, 288).

Author: 

F. Gulyás Nikolett