Funkciójelölés főneveknél (S) (magyar)

NoSMark: Az S funkciót a nyelv nem jelöli, míg az A és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az S funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)


(1) laura énekel.

Laura énekel.prs.3sg

’Laura énekel.’


(2) laura level-et ír.

Laura levél-acc ír.prs.3sg

’Laura levelet ír.’


A magyarban a főnévvel kifejezett S (1) - és A (2) - funkció jelöletlen, szemben az akkuzatívuszragos P (2) funkcióval. A magyarban a grammatikai alanyt (S/A) formális szempontból annak zéró morfémás nominatívuszi esetalakja és az igei egyeztetése határozza meg (vö. Tolcsvai Nagy 2012, 2013: 283‒312, É. Kiss 2002: 8‒14).

Author: 

F. Gulyás Nikolett