Függő kiegészítendő kérdés (magyar)

(InitCpl): Az önálló és a függő kiegészítendő kérdés szerkezete annyiban különbözik, hogy az utóbbit fakultatíve egy alárendelő kötőszó (complementizer) vezeti be.


(1) mi-t esz-ik dóri?

mi-acc eszik-prs.3sg Dóri?

’Mit eszik Dóri?’


(2a) peti az-t kérdez-t-e, mi-t esz-ik dóri.

Peti az-acc kérdez-pst-obj.3sg mi-acc eszik-prs.3sg Dóri

’Peti azt kérdezte, mit eszik Dóri.’


(2b) peti az-t kérdez-t-e, hogy mi-t esz-ik dóri.

Peti az-acc kérdez-pst-obj.3sg hogy mi-acc eszik-prs.3sg Dóri

’Peti azt kérdezte, hogy mit eszik Dóri.’


A magyarban a kiegészítendő és a függő kiegészítendő kérdés szerkezete abban tér el, hogy utóbbit az opcionálisan megjelenő hogy kötőszó vezeti be (vö.: Kenesei et al. 1998: 31‒32).

Author: 

F. Gulyás Nikolett