Főnévi esetek száma (magyar)

18NCases: Tizennyolc esettel rendelkező nyelv.


(1)

Nominatívusz

barát

(2)

Akkuzatívusz

barát-ot

(3)

Datívusz

barát-nak

(4)

Inesszívusz

barát-ban

(5)

Elatívusz

barát-ból

(6)

Illatívusz

barát-ba

(7)

Adesszívusz

barát-nál

(8)

Ablatívusz

barát-tól

(9)

Allatívusz

barát-hoz

(10)

Szuperesszívusz

barát-on

(11)

Delatívusz

barát-ról

(12)

Szublatívusz

barát-ra

(13)

Komitatívusz-insztrumeltálisz

barát-tal

(14)

Kauzálisz-finálisz

barát-ért

(15)

Transzlatívusz

barát-tá

(16)

Terminatívusz

barát-ig

(17)

Formatívusz

barát-ként

(18)

Esszívusz-formálisz

barát-ul

(19)

Lokatívusz

Pécs-ett

(20)

Temporálisz

hat-kor

(21)

Iteratívusz

nap-onta

(22)

Komitatívusz

barát-ostul

(23)

Multiplikatívusz

hat-szor

(24)

Modálisz

baráti-lag

(25)

Modálisz-esszívusz

hat-an

(26)

Formálisz

barát-képpen

(27)

Disztributívusz

barát-onként

(28)

Genitívusz

a barát(nak a)


A magyarban - az esetkategória meghatározásának függvényében - 18-28 közöttire teszik a főnévi esetek számát. Az (1)–(18) között szereplő példákat a szakirodalomban egységesen esetragnak tekintik (vö. Kiefer 2003: 200-204, Kenesei et al. 1998: 190‒194, Balogh 2000a: 191‒204). Morfológiai szempontból a magyarban van három grammatikai eset: a jelöletlen nominatívusz, az akkuzatívusz, a datívusz, vannak továbbá a produktív helyjelölő esetek (4)–(12). Lexikai eset az insztrumentálisz, a kauzálisz-finálisz, a terminatívusz, a formatívusz és az esszívusz. A további szuffixumok (19)–(28) nem tekinthetők egyértelműen esetragoknak. A lokatívusz ma már nem produktív, a temporálisz, az iteratív, a multiplikatívusz csak melléknévhez/számnévhez járulhat. A többi típusnál nem egyértelmű, hogy ezek valódi esetragok-e vagy inkább képzők, illetve képzőszerű toldalékok. Nem morfológiai megközelítésben (vö. Ladányi 2008) felmerült egy önálló morfológiai jelölővel nem rendelkező genitívuszi eset felvételének lehetősége a magyar esetrendszerbe.

Author: 

F. Gulyás Nikolett