Evidencialitás kódolása (magyar)

NoEvid: A nyelvben az evidencialitás grammatikai kategóriaként nem ismeretes.

(1) állítólag este mozi-ba megy-ünk.

állítólag este mozi-ill megy-prs.1pl

’Állítólag este moziba megyünk.’


(2) úgy hall-ott-am, hogy este mozi-ba megy-ünk.

úgy hall-pst-1sg hogy este mozi-ill megy-prs.1pl

‘Úgy hallottam, hogy este moziba megyünk.’


(3) az-t mond-ják, hogy este mozi-ba megy-ünk.

det-acc mond-prs.obj.1pl hogy este mozi-ill megy-prs.1pl

’Azt mondják, hogy este moziba megyünk.’


A magyarban az evidencialitás kódolására egységes grammatikai kategória nincs. A másodkézből származó információ forrására különféle lexikális kódolási módok (módosítószók: állítólag és az információt bevezető tagmondatok: úgy tudom; úgy tűnik; beszélik, hogy) léteznek (vö. Kugler 2012).

Author: 

F. Gulyás Nikolett