Esetszinkretizmus mellékneveknél (magyar)

NoAdjCase: A nyelvben van főnévi esetragozás, de az adnominális melléknév nem ragozódik (nincs egyeztetve a főnévvel).


(1) szép virág

’szép virág’


(2) szép virág-ot

szép virág-acc

’szép virágot’


A magyarban a melléknévi jelzőt nem egyeztetik a jelzett szóval.

Author: 

F. Gulyás Nikolett