Esetkifejezés módja (személyes névmások) (magyar)

Suppl: A személyes névmási paradigma (bizonyos) alakjai szuppletív (nem személyes névmási vagy nem névmási) alakban vannak jelen a nyelvben.


(1) ki-hez jö-tt-él? hozzád.

ki-all jön-pst-2sg te.all

’Kihez jöttél? Hozzád.'


(2) ki-nek van toll-a? nekem.

ki-dat van.prs.3sg toll-3sg én.dat

’Kinek van tolla? Nekem.’


A magyarban a személyes névmások esetalakjai (a nominatívusz és az akkuzatívusz kivételével) tulajdonképpen az esetragok személyjelölővel ellátott alakjai, melyhez nyomatékosító funkcióban a személyes névmások is társulhatnak, pl. tőlem - éntőlem (D. Mátai 2003a: 212‒216). Az akkuzatívuszi alakok az első két személyben (engem, téged, minket, titeket) egymástól is eltérő, egyedi felépítést mutatnak.

Author: 

F. Gulyás Nikolett