Esetkifejezés módja (mutató névmások) (magyar)

DemAff: Az adnominális mutató névmások ragozhatók, és esetaffixumaik szuffixumok.


(1) kedvel-em ez-t a zené-t.

kedvel-prs.obj.1sg dem-acc a zene-acc

’Kedvelem ezt a zenét.’


(2) er-re a könyv-re gondol-t-ál?

det-sub a könyv-sub gondol-pst-2sg

’Erre a könyvre gondoltál?’


A magyarban az adnominális mutató névmások esetben (és számban is) egyeztetődnek a fejfőnévvel (vö. Kugler‒Laczkó 2000: 165‒168).

Author: 

F. Gulyás Nikolett