Esetkifejezés módja (artikulusok) (magyar)

NoArtCase: A nyelvben az artikulusok önálló szavak, de nincsen esetragozásuk.


(1) egy füzet

egy füzet

’egy füzet’


(2) a füzet

a füzet

’a füzet’


(3) egy füzet-ben

egy füzet-ine

’egy füzetben’


(4) a füzet-ben

a füzet-ine

’a füzetben’


A magyarban a névelő önálló szófaji kategória (vö. Kugler 2000b: 282‒287). A nyelvben sem a határozatlan (3), sem a határozott (4) névelő nem ragozódik.

Author: 

F. Gulyás Nikolett