Esetexponencia (magyar)

ExpMono: A főnévi és névmási esetjelölő formánsok monoexponenciálisak.


(1) asztal

’asztal’


(2) asztal-ok

asztal-pl

’asztalok’


(3) asztal-on

asztal-sup

’asztalon’


(4) asztal-ok-on

asztal-pl-sup

’asztalokon’


A magyarban az esetragok monoexponenciálisak, ezek viszonyragok, melyek sem számot, sem igei kategóriákat (pl. TAM) nem fejeznek ki (vö. Kiefer 2003: 200‒211, Kenesei et al. 1998: 191‒231).

Author: 

F. Gulyás Nikolett