Esetaffixumok személyjelezése (magyar)

CxPMOptPP: Az esetaffixumok felvehetnek személyjelölőket, a személyes névmás (valamilyen változatának) kitétele opcionális (nyomatékosító jellegű).Sg1

Sg1 nyomatékosító

Sg3

Sg3 nyomatékosító

Nom

én

ő

Acc

engem(et)

őt

Dat

nek-em

én-nek-em

nek-i

ő-nek-i

Ine

benn-em

én-benn-em

benn-e

ő-ben-ne

Abl

től-em

én-től-em

től-e

ő-től-e


A magyarban a személyes névmások esetalakjai (a nominatívusz és az akkuzatívusz kivételével) tulajdonképpen az esetragok személyjelölővel ellátott alakjai, melyhez nyomatékosító funkcióban a személyes névmások is társulhatnak, pl. tőlem - éntőlem (D. Mátai 2003a: 212‒216).

Author: 

F. Gulyás Nikolett