Esetaffixumok igeneveknél (magyar)

VInf=NomCase: A nyelvben van névszói esetragozás; egyes esetaffixumok közvetlenül járulhatnak nemfinit igealakokhoz is, de csak akkor, ha ezek névszókat (főneveket, mellékneveket) helyettesítenek (pronominális funkcióban állnak).


(1) melyik húst kér-ed? a sül-t-et.

melyik hús-acc kér-prs.obj.2sg a sül-pst.ptc-acc

’Melyik húst kéred? A sültet.’


(2) melyik lány-nak ad-sz virág-ot? az énekl-ő-nek.

melyik lány-dat ad-prs.2sg virág-acc az énekel-prs.ptc-dat

’Melyik lánynak adsz virágot? Az éneklőnek.’


A mai magyarban az esetragozott melléknévi igenévnek csak a pronominális használata ismert. Korábban az esetragozott nem finit igéket adverbiális helyzetben is használták (vö. D. Mátai 2003a: 207‒210, Haader 2003: 260‒262), gyakran ‒ a rokon nyelvekhez hasonlóan ‒ mellékmondat-értékű igeneves szerkezetekben, pl.:


(3) jár-t-am-ban találkoz-t-am egy ismerős-sel.

jár-pst.ptc-1sg-ine találkozik-pst-1sg egy ismerős-com

’Jártamban találkoztam egy ismerőssel.’

’Akkor, amikor jártam (valahol), találkoztam egy ismerőssel.’

Author: 

F. Gulyás Nikolett