Eset- és birtokos morféma együttes affixációja (magyar)

WPxCx: A szótőt követi a birtokos szuffixum, majd az eset szuffixuma.


(1) ablak-om-ba

ablak-1sg-ill

’ablakomba’


(2) kez-ed-ben

kéz-2sg-ine

’kezedben’


(3) tőlem

én.abl

’tőlem’


A magyar főneveknél a birtokos személyrag megelőzi az esetragot. A személyes névmások függő esetei (Kenesei et al. 1998: 270‒271) és a névutók személyjelezett alakjai történetileg esetrag – birtokos személyrag (pl. -től ablatívuszi esetrag, -em egyes szám első személyű személyjelölő) sorrendet mutatnak (D. Mátai 2003a: 212‒216).

Author: 

F. Gulyás Nikolett