Episztemikus lehetőség (magyar)

EpsPsblAff: A nyelv az episztemikus lehetőséget igei affixumokkal fejezi ki.

EpsPsblV: A nyelv az episztemikus lehetőség kifejezésére igei szerkezetet használ.

EpsPsblNonaffNonV: A nyelv az episztemikus lehetőség kifejezésére az affixumoktól és az igei szerkezetektől eltérő eszközöket használ.


(1) szilvi még valószínűleg / talán ébren van.

Szilvi még valószínűleg / talán ébren cop.prs.3sg

’Szilvi még valószínűleg / talán ébren van.’


(2) szilvi még olvas-hat ilyenkor.

Szilvi még olvas-pot ilyenkor

’Szilvi még olvashat ilyenkor.’


(3) itt szerintem lehet úsz-ni.

itt szerintem lehet úszik-inf

’Itt szerintem lehet úszni.’


A magyarban az episztemikus lehetőséget többféle nyelvi eszközzel lehet kódolni: határozószók és módosítószók segítségével (1), a -hat/-het képzővel (2), a szabad/lehet/tud + főnévi igenév (3) szerkezettel (vö. Kugler 2000c: 386‒7, Kiefer 2007: 316‒319, Kiefer ‒ Gyuris 2006: 214‒219).

Author: 

F. Gulyás Nikolett