Disztributív számnevek (magyar)

Dupl(DN)(N): A tőszámnév reduplikációja csakis főnévi alaptag esetén.

Suf(DN)(V): A tőszámnévhez csakis igei alaptag esetén speciális szuffixum(ok) társul(nak).


(1) berta és rudi két-két csomag-ot hoz-ott.

Berta és Rudi két-két csomag-acc hoz-pst.3sg

’Berta és Rudi két-két csomagot hozott.’


(2) berta és rudi kett-es-é-vel hoz-t-a a csomag-ok-at.

Berta és Rudi kettő-dist-3sg-ins hoz-pst-obj.3sg a csomag-pl-acc

’Berta és Rudi kettesével hozta a csomagokat.’


A magyarban a disztibutív számnevek különbözők alaptagjuk szófaja szerint. Főnévi alaptaghoz reduplikált számnévi tő, míg igeihez speciális szuffixum járul.

Author: 

F. Gulyás Nikolett