Dezideratív mondatszerkezetek (magyar)

ImplInf: A szándékolt cselekményt kifejező elem az ’akar’ jelentésű igét kiegészítő infinitívusz.


(1) a kislány játsza-ni akar.

a kislány játszik-inf akar.prs.3sg

’A kislány játszani akar.’


(2) én mozi-ba szeret-né-k men-ni.

én mozi-ill szeret-cond-prs.1sg megy-inf

’Én moziba szeretnék menni.’


A magyarban az akarást kifejező igék (akar, szeretne, szándékozik) mellett tárgyi szerepű infinitívusz jelenik meg, amely nem tartalmaz személyjelölő elemet. Emellett szórványosan előfordul a datívuszi argumentummal álló, akaró(d)zik igével alkotott szerkezet is:


(3) nekem nem akaródz-ott el-indul-no-m.

én.dat neg akaródzik-pst.3sg el-indul-inf-1sg

’Nekem nem akaródzott elindulnom.’

Author: 

F. Gulyás Nikolett