Célhatározói mondattag igealakja (magyar)

PurpVDrk: A célhatározói mondattag minden esetben ugyanolyan megformáltságú speciális igealakot tartalmaz, függetlenül az ige jellegétől vagy attól, hogy a fő predikátum alanya azonos-e a célhatározói mondattag alanyával.


(1) flóra lajhár-t néz-ni men-t az állatkert-be.

Flóra lajhár-acc néz-inf megy-pst.3sg az állatkert-ill

’Flóra lajhárt nézni ment az állatkertbe.’


(2) flóra azért men-t az állatkert-be, hogy meg-néz-ze a lajhár-t.

Flóra azért megy-pst.3sg az állatkert-ill hogy meg-néz-imp.obj.3sg a lajhár-acc

’Flóra azért ment az állatkertbe, hogy megnézze a lajhárt.’


(3) flóra azért men-t az állatkert-be, hogy a lajhár lás-sa ő-t.

Flóra azért megy-pst.3sg az állatkert-ill hogy a lajhár lát-imp.obj.3sg ő-acc

’Flóra azért ment az állatkertbe, hogy a lajhár lássa őt.’


A magyarban a célhatározói alárendelés kifejezhető igeneves szerkezettel (1), vagy alárendelő összetett mondattal (2)–(3). A célhatározói alárendelés igealakja egyik esetben sem azonos az alapalakkal, függetlenül attól, hogy a főtagi alany azonos vagy különbözik a mellékmondat alanyától (2)–(3). (Vö. Kenesei et al. 1998: 50‒51, Hadrovics 1969: 343‒344, 350‒352, Lengyel 2000e: 228‒229, Haader 2000a: 502‒503).


Author: 

F. Gulyás Nikolett