Célhatározói mondat jelölője (magyar)

PurpV1: A célhatározást a célhatározói mondattag speciális igealakja jelöli.

PurpV2: A célhatározást a célhatározói mondattagban igéből képzett szóalak jelöli.

PurpWV1: A célhatározást a főeseményt tartalmazó mondatban megjelenő önálló szó (utalószó) jelöli.

PurpWV2: A célhatározást a céleseményt tartalmazó mondatban megjelenő önálló szó (kötőszó) jelöli.


(1) flóra azért men-t az állatkert-be, hogy meg-néz-ze a lajhár-t.

Flóra azért megy-pst.3sg az állatkert-ill hogy meg-néz-imp.obj.3sg a lajhár-acc

’Flóra azért ment az állatkertbe, hogy megnézze a lajhárt.’


(2) flóra lajhár-t néz-ni men-t az állatkert-be.

Flóra lajhár-acc néz-inf megy-pst.3sg az állatkert-ill

’Flóra lajhárt nézni ment az állatkertbe.’


A magyarban a célhatározói alárendelés kifejezhető igeneves szerkezettel (2), vagy alárendelő összetett mondattal (1). Utóbbi esetben az ige speciális (felszólító módú) alakja, az opcionális főmondati utalószó és a mellékmondati kötőszó együttesen fejezi ki a célhatározást. (Vö. Kenesei et al. 1998: 50‒51, Hadrovics 1969: 343‒344, 350‒352, Lengyel 2000e: 228‒229, Haader 2000a: 502‒503).

Author: 

F. Gulyás Nikolett