Birtokos szórend (magyar)

GenPoss: A birtokos – akár főnév, akár névmás – megelőzi a birtokot.


(1) levente könyv-e

Levente könyv-3sg

’Levente könyve’


(2) leventé-nek a könyv-e

Levente-dat a könyv-3sg

’Leventének a könyve’


(3) az ő könyv-e

az ő könyv-3sg

’az ő könyve’

A magyarban a főnévi (1)-(2) és a névmási (3) birtokos is mindig megelőzi a birtokot (vö. É. Kiss 2003: 82‒88).


Author: 

F. Gulyás Nikolett