Birtokos személyjelölők szemantikai megoszlása (magyar)

PossAff: A birtokon a személyjelölő affixum a birtok bármely jelentése esetén kötelezően megjelenik.


(1) a lány szem-e

a lány szem-3sg

’a lány szeme’


(2) a lány barát-ja

a lány barát-3sg

’a lány barátja’


(3) a lány telefon-ja

a lány telefon-3sg

’a lány telefonja’


A magyarban a birtokos szerkezetben a birtokos jelöletlen, a birtok kötelezően jelölt, a szerkezet határozott névelővel szerepel (1)–(3). Erre a szerkesztésmódra nincs hatással a birtok szemantikai jellege, a szerkezet azonos megformáltságú elidegeníthetetlen (1), elidegeníthető, élő (2) és élettelen birtok (3) esetén is. (Vö. É. Kiss 2003: 82‒88).

Author: 

F. Gulyás Nikolett