Birtokos szerkezet kifejezése névmási birtokos esetén (magyar)

PossSuff: Szuffixum a birtokon; névmás egyetlen grammatikai személyben sem lép fel.

PrsPOblPossSuff: A személyes névmás nem-alapalakja + szuffixum a birtokon.


(1) a ház-a

a ház-3sg

’a háza’


(2) az ő ház-a

az ő ház-3sg

’az ő háza’A névmási birtokos szerkezetben a birtok kötelezően birtokos személyraggal van ellátva. A névmási birtokost nem a névmás alapalakja, hanem a személyes névmás és a határozott névelő együtt fejezi ki (2), de a személyes névmás elhagyható a szerkezetből (1). A hosszabb alak használata általában nyomatékosítást fejez ki (vö. Balogh 2000a: 186‒189, É. Kiss 2003: 82‒88).

Author: 

F. Gulyás Nikolett