Birtokos kifejezés szerkezete főneveknél (magyar)

PossSuff: Szuffixum a birtokon.

ArtOutside: Artikulus a teljes birtokos szerkezet előtt vagy után.

ArtBetweenGenAff: Artikulus a birtokos és a birtok között, egyszersmind affixum a birtokoson.


(1) a tanár könyv-e

a tanár könyv-3sg

’a tanár könyve’


(2) a tanár-nak a könyv-e

a tanár-dat a könyv-3sg

’a tanárnak a könyve’


(3) en-nek a tanár-nak a könyv-e

det-dat a tanár-dat a könyv-3sg

’ennek a tanárnak a könyve’


A magyar birtokos szerkezetben a birtok kötelezően birtokos személyraggal van ellátva. A birtokos jelöletlen, a szerkezet előtt határozott névelő szerepel. A birtokoson megjelenhet egy (genitívuszi funkciójú) datívuszi -nak/-nek rag, ilyenkor a birtokos és a birtok között is határozott névelő szerepel (vö. Balogh 2000a: 186‒189). A hosszabb alak használata általában nyomatékosítást fejez ki, valamint akkor jelenik meg, ha a birtokos kijelölő jelzővel szerepel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett