Asszociatív többes (magyar)

SpAffPlAsc: A társító többesség jelzésére a főnévhez speciális affixum járul.


(1) kovács-ék mozi-ba men-nek.

Kovács-asc mozi-ill megy-prs.3pl

’Kovácsék moziba mennek.’


(2) berci-ék mozi-ba men-nek.

Berci-asc mozi-ill megy-prs.3pl

’Berciék moziba mennek.’


(3) a szomszéd-ék holnap el-utaz-nak.

a szomszéd-asc holnap el-utaz-prs.3pl

’A szomszédék holnap elutaznak.’


Az -ék asszociatív többesjel a magyarban egyaránt járulhat tulajdonnevekhez (1), (2) és köznevekhez (3). A jel személyeket és megszemélyesített entitásokat jelentő főnevekhez járul (vö. Kenesei et al. 1998: 254‒255), elsődlegesen a referens családjára utal (1), további lehetséges jelentések: a referens barátai, társai (2), vagy alkalomszerűen társult csoport.

Author: 

F. Gulyás Nikolett