Állítmányi melléknevek (magyar)

AdjPredNonV: Az állítmányi melléknév nem-igei típusú.


(1a) a virág ki-nyíl-t.

a virág ki-nyílik-pst.3sg

’A virág kinyílt.’


(1b) a virág-ok ki-nyíl-t-ak.

a virág-pl ki-nyílik-pst-3pl

’A virágok kinyíltak.’


(2a) a virág szép.

a virág szép

’A virág szép.’


(2b) a virág-ok szép-ek.

a virág-pl szép-pl

’A virágok szépek.’


(2c) a virág-ok szép-ek vol-t-ak.

a virág-pl szép-pl cop-pst-3pl

’A virágok szépek voltak.’


A magyarban az igék szám, személy, idő, mód és határozottság szerint kapnak jelölést (1a), (1b), az alannyal egyeztetődnek. A predikátumi szerepű melléknevek egyeztetődnek az alannyal, de az igei predikátumtól eltérő módon, kizárólag szám tekintetében (vö. Lengyel 2000a: 142‒150).

Author: 

F. Gulyás Nikolett