Alárendelt alapszórend (S, V, O) (magyar)

SOV: Az alapszórend  agens – patiens – ige.


(1) a filatélistá-k bélyeg-et gyűjt-enek.

       a filatélista-pl bélyeg-acc gyűjt-prs.3pl

       ’A filatélisták bélyeget gyűjtenek.’


(2) tud-om, hogy a filatélistá-k bélyeg-et gyűjt-enek.

       tud-prs.obj.1sg hogy a filatélista-pl    bélyeg-acc gyűjt-prs.3pl

       ’Tudom, hogy a filatélisták bélyeget gyűjtenek.’

(3) a fiú könyv-et   olvas.

       a fiú könyv-acc olvas.prs.3sg

       ’A fiú könyvet olvas.’

(4)    lát-om, hogy a fiú könyv-et olvas.

       lát-prs.obj.1sg hogy a fiú könyv-acc olvas.prs.3sg

       ’Látom, hogy a fiú könyvet olvas.’

(5) a fiú egy könyv-et olvas.

a fiú egy könyv-acc olvas.prs.3sg

’A fiú egy könyvet olvas.’

(6)    lát-om, hogy a      fiú egy könyv-et olvas.

lát-prs.obj.1sg hogy a fiú egy könyv-acc olvas.prs.3sg

       ’Látom, hogy a fiú egy könyvet olvas.’

(7) a fiú olvas-sa a könyv-et.

       a fiú olvas-prs.obj.3sg     a könyv-acc

       ’A fiú olvassa a könyvet.’

(8) lát-om, hogy a fiú olvas-sa a könyv-et.

lát-prs.obj.1sg hogy a fiú     olvas-prs.obj.3sg     a könyv-acc

’Látom, hogy a fiú olvassa a könyvet.’

(9) a fiú a könyv-et olvas-sa.

a fiú a könyv-acc olvas-prs.obj.3sg

       ’A fiú a könyvet olvassa.’


(10) lát-om, hogy a fiú a könyv-et olvas-sa.

       lát-prs.obj.1sg hogy a fiú a könyv-acc olvas-prs.obj.3sg

’Látom, hogy a fiú a könyvet olvassa.’

(11) a könyvet a fiú olvas-sa.

a könyv-acc a fiú olvas-prs.obj.3sg

’A könyvet a fiú olvassa.’


(12) tud-om, hogy a könyvet a fiú olvas-sa.

       tud-prs.obj.1sghogya könyv-acc a fiú olvas-prs.obj.3sg

’Tudom, hogy a könyvet a fiú olvassa.’


Kijelentő mondatok alárendelésénél a magyarban általános szabály, hogy az alárendelés nem változtatja meg az eredeti önálló mondatok szórendjét. Így az alárendelt alapszórend is megegyezik az önálló mondatokéval: SOV (vö. (1)–(2), (3)–(4), (5)–(6)). Ami a (7), (9) és (11) példákat illeti, itt az önálló mondatban vagy a tárgy és az igeragozás jelenik meg jelölt (határozott) formában, vagy/és nem (vagy nem kizárólag) az alany a topik, amikor is a mondat fókuszált. Ezeknél tehát nincs szó alapszórendről, de ezekre is igaz, hogy bennük a szórend alárendelésük esetén is változatlan marad (vö. (9)–(10), illetve (11)–(12)).

Author: 

Havas Ferenc