Alárendelő kötőszavak szórendje (magyar)

CmpzSC: Az alárendelő kötőszó az alárendelt mondat kezdő eleme.


(1) mond-t-am a testvér-em-nek, hogy men-j-ünk mozi-ba.

mond-pst-1sg a testvér-1sg-dat hogy megy-imp-1pl mozi-ill

’Mondtam a testvéremnek, hogy menjünk moziba.’


(2) akkor megy-ünk mozi-ba, amikor akar-unk.

akkor megy-1pl mozi-ill amikor akar-1pl

’Akkor megyünk moziba, amikor akarunk.’


A magyarban az alárendelő kötőszók mindig az alárendelt mondat bevezető elemei (vö. Balogh 2000d).

Author: 

F. Gulyás Nikolett