Adpozíciók szórendje (magyar)

Po: A nyelv kizárólagosan névutós.


(1) a fa alatt

a fa alatt

’a fa alatt’


(2) (én) mellett-em

én mellett-1sg

’(én) mellettem’


(3) túl a folyó-n

túl a folyó-sup

’túl a folyón’


A magyarban a főnévvel (1) és a névmással (2) álló adpozíciók is posztpozicionálisak. Néhány névutó (pl. túl, együtt, át, keresztül) megelőzheti a főnevet vagy névmást, ilyen esetekben azonban nem neutrális a szórend (vö. Balogh 2000c).

Author: 

F. Gulyás Nikolett