Adpozíciók személyjelezése személyes névmási funkcióban (magyar)

AdpPPoptPM: Az adpozíciók csak a személyes névmás funkciójában vehetnek fel személyjelölőket, a személyes névmások (valamely alakjának) kitétele ilyenkor opcionális (nyomatékosító jellegű).


(1) a ház mellett van egy erdő.

a ház mellett van.prs.3sg egy erdő

’A ház mellett van egy erdő.’


(2) mellett-em van egy bicikli.

mellett-1sg van.prs.3sg egy bicikli

’Mellettem van egy bicikli.’


(3) énmellett-em van egy bicikli.

én_mellett-1sg van.prs.3sg egy bicikli

’Énmellettem van egy bicikli.’


(4) má-tól fogva

ma-abl fogva

’mától fogva’


(5) velem ellentét-ben

én.com ellentét-ine

‘velem ellentétben’


(6) *(velem) ellentét-em-ben

én.com ellentét-1sg-ine

*‘velem ellentétben’


A magyarban a névutók csak abban az esetben személyjelezhetők, ha az adpozíciós csoport kiegészítője személyes névmás (1)-(3). Ilyenkor a névmás nyomatékosító funkcióban kitehető. Vannak olyan névutók is, melyek nem vehetnek fel személyjelet (4)-(6) (vö. Balogh 2000c, Dér 2012).

Author: 

F. Gulyás Nikolett