Visszaható névmások és nyomatékosítók (északi manysi)

Refl~Intens: A nyelvben a visszaható névmások és a nyomatékosítók részben azonosak egymással.


(1) ōjka takwi kol-e ūntti-s-te.
férfi maga ház-3sg épít-pst-obj.3sg
’A férfi maga építette a házát.’ (S. D.)

(2) takwinate wiľt-sus-ne ťer-t sunsiγli-te.
magát arc-néz-ptcp.prs kéreg-loc nézeget-obj.prs.3sg
’A nő nézi magát a tükörben.’ (S. D.)


(3) taw akw-pisyγ takwi urǝ-t nomsi.
ő mindig maga mód-loc gondol.prs.3sg
’Mindig csak magára gondol.’ (S. D.)


(4) taw akwaγ noms-aχt-i.
ő mindig gondol-ref-prs.3sg
’Mindig csak magára gondol.’ (T. M.)


Az északi manysiban nyomatékosítóként a személyes névmások -ki képzős alakjai használatosak (1) (Kálmán 1976: 51). Visszaható névmásként a nyomatékosító névmás képzett alakja (2) szolgál vagy összetételi tagként található meg (3). A reflexivitás kifejezhető egyéb konstrukcióval is: névmás nélkül, igeképzővel (4).

Author: 

Németh Szilvia