Tárgy kifejezése (északi manysi)

PNPnonobl:  A nyelvben a tárgyat egy főnév vagy önálló névmás kitételével lehetséges, de nem kötelező jelezni.

Agr:  A nyelvben a tárgyra az ige morfoszintaktikai egyeztetése utal.


(1) am taw-e nomi-l-ǝm.
én ő-acc ismer-obj- prs.1sg
’Én ismerem őt.’ (S. D.)


(2) kol sāt śos jēkw-im jōŋχi-te.
ház hét alkalom táncol-ger forog- prs.obj.3sg

’A házat hétszer körbetáncolja.’ (Skribnik 2001: 226)


(3) josaŋ ľōŋχi-n patapi, jujl koji-te. 

sítalp út-lat rátalál.prs.3sg hátulról követ-prs.obj.3sg

’Megtalálja a sítalp nyomát, [azt] hátulról követi.’ (Popova 2001: 72)


(4) nāluw naryγt-as-te χāp-e

vízre tol-pst-obj.sg3 csónak-sg3

’Vízre tolta a csónakját […]’ (Kálmán 1976: 75)


Az északi manysiban található tárgyfüggő igeragozás megjelenhet tranzitív (1) és intranzitív igén is (2) (Skribnik 2001: 225-226). Az intranzitív igén megjelenő tárgyas konjugáció Skribnik (2001) szerint az információszerkezettel magyarázható. A tárgyfüggő ragozás visszautalhat a diskurzus korábbi szakaszában bevezetett tárgyra, ezért esetenként tárgy kitétele elmaradhat (3) (Kulonen 1993: 74-75).

Mivel a tárgy helyzete nem rigid (bár általában SOV rendet találunk) , a szórend nem minden esetben azonosítja egyértelműen a tárgyat (4). A tárgyfüggő ragozás használati szabályai még nem pontosan ismertek, de Rombandeeva (1979) és Skribnik (2001) a tárgy topik státuszával hozza kapcsolatba.

Author: 

Németh Szilvia