Tagadó morfémák szórendje (északi manysi)

NegV: A tagadó morféma megelőzi az igét.


(1) χolǝm mān ūs-n min-ew.
holnap mi város-lat megy-prs.1pl
’Holnap a városba megyünk.’ (S. D.)


(2) χolǝm mān ūs-n at min-ew.
holnap mi város-lat neg megy-prs.1pl
’Holnap nem megyünk a városba.’ (S. D.)


Az északi manysiban a mondat predikátumának tagadását egy tagadó partikula fejezi ki (vö. (1) és (2), mely olyan szigorúan az ige előtt áll, hogy még az igekötő és az ige közé is beékelődhet (Kálmán 1976: 67-8).

Author: 

Németh Szilvia