Szituációs lehetőség (északi manysi)

SitPsblV: A nyelv a szituációs lehetőség kifejezésére igei szerkezetet használ.


(1) vera pul-uŋkwe χās-i.
Vera úszik-inf tud-prs.3sg
’Vera tud úszni.’ (T. M.)


(2) vera pul-uŋkwe wērm-i.
Vera úszik-inf bír-prs.3sg
’Vera úszhat (mert megengedték neki). / Vera úszhat (pl. mert van itt egy tó).’ (T. M.)


(3) ti tūr-ǝt pul-uŋkwe rōw-i.
ez tó-loc úszik-inf lehet-prs.3sg
’Ebben a tóban szabad úszni (pl. mert nem horgászik éppen senki). / 
Ebben a tóban lehet úszni (pl. mert meleg a vize).’ (S. D.)


Az északi manysiban az szituációs lehetőség kódolására infinitívusz + segédigés szerkezetek szolgálnak:

  1. A képesség kifejezése:

- a jelentéses ige infinítivusza, valamint a χāsi ’tud’ jelentésű segédige (1).
  1. Az engedély kifejezése:

- a jelentéses ige infinitívusza és a wērmi ’bír’ segédige (2),
- a jelentéses ige infinitívusza és a rōwi ’lehet’ segédige (3).
  1. Valami objektíve lehetséges voltának kifejezése:

- a jelentéses ige infinitívusza és a wērmi ’bír’ segédige (2),
- a jelentéses ige infinitívusza és a rōwi ’lehet’ segédige (3).

Látszik tehát, hogy a wērmi és rōwi segédigés konstrukció mind az engedély, mind a körülmények adta lehetőséget kódolhatja.

Author: 

Németh Szilvia