Szituációs kellés (északi manysi)

SitDeonV: A nyelv a szituációs kellés kifejezésére igei szerkezetet használ.


(1) ēťi-pālaγ vera-n jun ōl-uŋkwe ēri.
estefelé Vera-lat otthon van-inf kell.prs.3sg
’Verának este otthon kell lennie.’ (S. D.)


(2) ānum-n min-uŋkwe ēri.
én-dat megy-inf kell.prs.3sg
’Mennem kell.’ (S. D.)


Az északi manysiban a szituációs kellés kifejezésére a jelentéses ige infinitívusza és az ēri ’kell’ segédige szolgál (1–2). Az alany főnév esetén latívusz-datívuszban, személyes névmás estén datívuszban áll (2).


Author: 

Németh Szilvia