Személyes névmások számjelölése (többes szám) (északi manysi)

SyntPP: Szintetikus (számot és személyt egyaránt kifejező) névmási tő, ahol a különböző számú, de azonos személyű névmások (szinkrón értelemben) nem tekinthetők egyazon tő belső flexiós („tőhajlításos”) változatainak.Sg

Pl

  1. személy

am

mān

  1. személy

naŋ

nān

  1. személy

taw

tān

[Kálmán (1976) nyomán]

Author: 

Németh Szilvia