Személyes névmások kiegészítőként (északi manysi)

PPNotAgr: A főnévi alany mellett általában nem jelenik meg a megfelelő személyű önálló személyes névmás az alany szerepében.


(1) oma-m aγmǝŋ
anya-1sg beteg
’anyám beteg’ (Kálmán 1976: 67)

Author: 

Németh Szilvia