Személyes névmási esetek száma (északi manysi)

5PronCases


eset

én

ő

nominatívusz

am

taw

akkuzatívusz

ānum

tawe

datívusz

ānum-n

tawe-n

ablatívusz

ānum-nǝl

tawe-nǝl

komitatívusz

ānum-tǝl

tawe-tǝl

[Gerasimova (2009) nyomán]Az északi manysiban a személyes névmási esetek száma különbözik mind a főnevek, mind a nem-személyes névmások eseteinek számától. Az esetrendszer inkább a nem-személyes névmásokéhoz hasonlít (vagyis létezik akkuzatívusz és datívusz is), azonban nincs transzlatívusz, mely a nem-személyes névmásoknál van (Gerasimova 2009: 66-67). A nominatívusztól különböző alakok módosult tőhöz (az akkuzatívusz alakjához) járulnak.

Author: 

Németh Szilvia