Személyes névmás szórendje (északi manysi)

PPV: A nyelvben vannak független alanyi személyes névmások, és ha megjelennek a mondatban, megelőzik az igét.


(1) taw joχt-ǝs.
ő jön-pst.3sg
’Ő jött.’ (T. M.)

(2) joχt-ǝs taw.
jön-pst.3sg ő
’Ő jött.’ (Rombandeeva 1979: 81)Az északi manysi alapszórendű mondatokban az alanyt kódoló névmás megelőzi az igét (1). Előfordulnak fordított sorrendű mondatok is (2), ezek azonban nem neutrális jelentésűek.

Author: 

Németh Szilvia