Számjelölés típusa (főnevek) (északi manysi)

NumSuffAn: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma morfológiailag jelölt, mégpedig szuffixáció segítségével, ahol is a szuffixumok analitikusak (monoexponenciálisak, azaz csak a számot jelölik).


eset

Sg

fazék

Du

fazék

Pl

fazék

nominatívusz

pūt

pūt-yγ

pūt-ǝt

lokatívusz

pūt-t

pūt-yγ-t

pūt-ǝt-t

latívusz

pūt-n

pūt-yγ-n

pūt-ǝt-n

ablatívusz

pūt-nǝl

pūt-yγ-nǝl

pūt-ǝt-nǝl

transzlatívusz

pūt-yγ

instrumentálisz

pūt-ǝl

pūt-yγ-tǝl

pūt-ǝt-ǝl

[Kálmán 1976: 44]Az északi manysi megkülönbözteti az egyes (Ø), kettes (-yγ) és többes (-ǝt) számot (Kálmán 1976, Riese 2001). A szám kifejezése mindenkor analitikus szuffixummal történik, szegmentálható.

Author: 

Németh Szilvia