Számjelölés előfordulása (északi manysi)

OblPlmk: A nyelvben a pluralitás grammatikai jelölése kötelező.


(1) āmp
’kutya’

(2) āmp-ǝt 
kutya-pl
'kutyák'

(3) kit āmp-yγ
két kutya-du
a két kutya

(4) χūrǝm āmp
három kutya
'három kutya'

Az északi manysi ismeri az egyes (1), a kettes, valamint a többes számot (2), ezek szuffixummal jelöltek. A pluralitás grammatikai jelölése kötelező, ez alól rendszerszerű kivételt alkotnak a számneves szerkezetek: ezek közül csupán a ’két’ jelentésű számnév után használatos a számjelölés (3), egyéb esetekben a névszó egyes számban áll (4) (vö. Kálmán 1976: 66-67).

Author: 

Németh Szilvia