Ragozási fúzió főneveknél (északi manysi)

ConcLin: Az eset (és a szám) jelölése kizárólagosan konkatenatív, döntően lineáris megoldással.


eset

Sg

fazék

Du

fazék

Pl

fazék

nominatívusz

pūt

pūt-yγ

pūt-ǝt

lokatívusz

pūt-t

pūt-yγ-t

pūt-ǝt-t

latívusz

pūt-n

pūt-yγ-n

pūt-ǝt-n

ablatívusz

pūt-nǝl

pūt-yγ-nǝl

pūt-ǝt-nǝl

transzlatívusz

pūt-yγ

insztrumentálisz

pūt-ǝl

pūt-yγ-tǝl

pūt-ǝt-ǝl

[Kálmán 1976: 44]


Author: 

Németh Szilvia