Adpozíciók szórendje (északi manysi)

Po:  A nyelv kizárólagosan névutós.


(1) saša jot-e
Szása val-3sg
’Szásával’ (S. D.)


(2) taw jot-e
ő val-3sg
’vele’ (S. D.)


(3) saša jot
Szása val
’Szásával’ (S. D.)


Az északi manysiban az adpozíciók mindig posztpozicionálisak: akár főnévvel (1), akár névmással (1) alkotnak szintagmát, illetve akár személyjellel ellátott (1–2), akár nem (3).

Author: 

Németh Szilvia