Predikatív összehasonlító szerkezetek (északi manysi)

Abl: Az etalon mindig egy ablatívuszi jelentésű, azaz honnan? kérdésre válaszoló jelöltséggel jelenik meg.

NoCompMk: A predikátum összehasonlító jellege nincsen jelölve.

CompMkAff: A predikátum összehasonlító jellegét egy speciális affixum (prefixum, szuffixum vagy cirkumfixum) jelöli.


(1) wōt ānǝm-nǝl jōr.
szél én-abl erős
’A szél erősebb nálam.’ (Kálmán 1976: 48)


(2) towlǝŋχar nājǝŋχāp-nǝl pēlǝp.
repülő gőzhajó-abl gyors
’A repülő gyorsabb, mint a gőzhajó.’ (Rombandeeva 1973: 84)


(3) ti tuw mōlti tuw-nǝl tēpǝŋ-nuwe ōl-ǝs.
ez nyár előbbi nyár-abl erős-comp van-pst.3sg
’Ez a nyár gazdagabb volt, mint az előző.’ (Rombandeeva 1973: 84)


(4) naŋ luw jōr-nuwe ke, naŋ lilin wos nēγli.
te erős-comp ha te élet hadd megmenekül.prs.3sg
’Ha erősebb a lovad, megmenekülhetsz.’ (Rombandeeva 1973: 84)


Az északi manysi két predikatív összehasonlító szerkezetet ismer. 

Az egyik esetében (1-2) az etalon ablatívuszi, a hasonlított nominatívuszi alakban áll (Kálmán 1976).

Amennyiben a két összehasonlított közötti különbség nem jelentős (Rombandeeva 1973), egy másik szerkezet jelenik meg: a melléknév -nuwe végződést vesz föl, míg az esetkiosztás emellett változatlanul ablatívusz + nominatívusz marad (3) (Riese 2001). A szuffixum után nem kötelező megjelennie a hasonlítottnak (4).

Author: 

Németh Szilvia