Perifrasztikus műveltetés (északi manysi)

IntPfrCC: A nyelv intencionális műveltető szerkezeteket használ, vagyis a végrehajtás predikátumát non-finit igealak (igenév), speciális igemód, igéhez járuló esetaffixum vagy speciális partikula jelöli benne.


(1) oma-m sup jūnti.
anya-1sg ing varr.prs.3sg
’Anyám inget varr.’ (S. D.)


(2) oma-m jiγriś-um maγǝs ūp-um-n sup jūntup-t-i.
anya-1sg nővér-1sg miatt nagynéni-1sg-dat ing varr-caus-prs.3sg
’Anyám inget varrat a nagynénémmel a nővéremnek.’ (S.D.)


(3) ńawram oma-te-n ńāń tē-ŋkwe lāwa-we.
gyerek anya-3sg-dat kenyér eszik-inf mond-pass.prs.3sg
’Az anya kenyérrel eteti a gyereket.’ (S.D.)


Az északi manysiban túl a műveltetés morfológiai módján (Riese 2001) (vö. (1) és (2))  ismeretes perifrasztikus szerkezet is. Utóbbi a lāwi ‘mond’ jelentésű igéből és a cselekményt kifejező ige infinitívuszából áll (vö. (2) és (3)). A (3) példában található passzív szerkezetben a késztető latívusz-datívuszi esetű, mely ágensjelölőként funkcionál.

Author: 

Németh Szilvia