Patiens igei jelölésének elve (északi manysi)

PatNum: A tranzitív igét a nyelvben a tárgy számával (egyes szám, többes szám stb.) egyeztetjük.

PatElse: A tranzitív ige egyeztetése a patienssel egyéb (vagy nem tisztázott) grammatikai kritériumok mentén történik.


(1) am
taw-e nomi-l-ǝm.
én ő-acc ismer-obj- prs.1sg
'Én ismerem őt.’ (S. D.)


(2) mān taw-e nomi-l-uw.
mi ő-acc ismer-obj- prs.1pl
’Mi ismerjük őt.’ (S. D.)


(3) am tān-anǝl nomi-jan-ǝm.
én ők-acc ismer-pl.obj- prs.1sg
’Én ismerem őket.’ (S. D.)


(4) mān tān-anǝl nomi-jan-uw.
mi ők-acc ismer-pl.obj- prs.1pl
’Mi ismerjük őket.’ (S. D.)


Az északi manysiban a tárgyfüggő igeragozás utal az alany személyére és számára, valamint a tárgy számára – személyére azonban nem (vö. (1) (2) (3) (4)). A tárgyas és alanyi ragozás megjelenési szabályszerűségei még nem kielégítően feltártak.

A tárgyfüggő ragozás és az információszerkezet kapcsolatát már Rombandeeva manysi anyanyelvű nyelvész is leírta (vö. Rombandeeva 1979: 104–111). Skribnik 2001-ben végzett korpuszvizsgálata alapján úgy találta, hogy a tárgyfüggő ragozás a tárgy topikstátuszával áll kapcsolatban: amennyiben a tárgy fókusz szerepű, az északi manysi általános ragozást használ, ha azonban topik, a tárgyfüggő alakot alkalmazza (Skribnik 2001: 233). A vizsgált anyagban a tárgy tárgyfüggő igeragozás mellett az esetek 77,4%-ában bekezdéstopik, 14,4%-ában diskurzustopik, 8,2%-ában pedig fókusz volt (Skribnik 2001: 234). Úgy találta továbbá, hogy a tárgyfüggő igeragozással együtt járó topik szerepű tárgy láncközépi topik (Skribnik 2001: 233), vagyis nem az adott pillanatban kerül bevezetésre.

Mindemellett a tárgyfüggő ragozás az aspektus kódolásában is szerepet játszhat, a kérdés további kutatásokat igényel.


Author: 

Németh Szilvia