Parapasszív szerkezetek (északi manysi)

DiParapassPass: A nyelvben van diparapasszív szerkezet (= két főnév + intranzitív igéből képzett passzív igealak), a szituáció egészének ágense (a „második főnév”) ugyanolyan formában áll, mint a passzív mondatok ágense.


(1) ti χonχa-n ōl-awe?
ez föld ki-lat van-pass.prs.3sg
’Ki él ezen a földön?’ (Rombandeeva 1979: 113)


Az északi manysiban a mozgást jelentő intranzitív igékkel is létrehozható passzív szerkezet (l. Kulonen 1989; Skribnik 2001). A valódi passzív szerkezeteknek megfelelően az ágens latívuszi alakban áll, a mozgás célját kifejező másik névszói tag pedig nominatívuszban (1).

Author: 

Németh Szilvia