Okhatározói mondattag igealakja (északi manysi)

CauseVBal: Az okhatározói mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.

CauseVDrk: Az okhatározói mondattag minden esetben ugyanolyan megformáltságú speciális igealakot tartalmaz, függetlenül az ige jellegétől.


(1) miša ūs-n ta urǝl at min-as, wertaljot-n at ūntt-uw-es.
Misa város-lat az -ról nem megy-pst.3sg helikopter-lat nem helyez-pass.3sg-pst
’Misa azért nem utazott a városba, mert a helikopter nem vette föl.” (S. D.)

(2) am ľēkkar pāγ min-as-um, puŋk-um aγminǝγ ōl-ne maγǝs.
én orvos -hoz megy-pst-1sg fej-1sg fáj van-ptcp.prs miatt
’Azért mentem orvoshoz, mert fájt a fejem.’ (S. D.)

(3) am ľēkkar pāγ min-as-um, tuw oma-m-n ťet-im maγǝs.
én orvos -hoz megy-pst-1sg oda anya-1sg-lat küld-ger miatt
’Azért mentem orvoshoz, mert anyám oda küldött’ (S. D.)


Az északi manysiban az okhatározás történhet két finit igealakot tartalmazó, utalószavas szerkezettel (1), ekkor az ige megformáltsága nem különbözik az egyszerű mondat igéjének alakjától. A példában passzív ragozású ige szerepel, ennek megfelelően a második latívusz ágenselölő funkciójú.

Mindemellett az északi manysiban az okhatározás elsődleges módja az igeneves szerkezet. A particípiummal (2) vagy gerundiummal (3) létrehozott konstrukció speciális igealakot tartalmaz (vö. Sz. Kispál 1966).

Author: 

Németh Szilvia