Okhatározói mondat jelölője (északi manysi)

CauseV: Az okhatározást az okhatározói mondattag speciális igealakja jelöli.

CauseWV1: Az okhatározást kizárólag a főmondatban kötelezően megjelenő önálló szó (utalószó) jelöli.


(1) am ľēkkar pāγ min-as-um, puŋk-um aγminǝγ ōl-ne maγǝs.
én orvos -hoz megy-pst-1sg fej-1sg fáj van-ptcp.prs miatt
’Azért mentem orvoshoz, mert fájt a fejem.’ (S. D.)


(2) am ľēkkar pāγ min-as-um, tuw oma-m-n ťet-im maγǝs.
én orvos -hoz megy-pst-1sg oda anya-1sg-lat küld-conv miatt
’Azért mentem orvoshoz, mert anyám oda küldött’ (S. D.)
(3) miša ūs-n ta urǝl at min-as, wertaljot-n at ūntt-uw-es.
Misa város-lat az -ról nem megy-pst.3sg helikopter-lat nem helyez-pass.3sg-pst
’Misa azért nem utazott a városba, mert a helikopter nem vette föl.” (S. D.)


Az északi manysiban az okhatározás elsődleges módja az igeneves szerkezet. A particípiummal (1) vagy gerundiummal (2) létrehozott konstrukció (vö. Sz. Kispál 1966) minden esetben tartalmaz egy ’miatt’ jelentésű névutót az okhatározói mellékmondatban.  

A fenti szerkezeten kívül ismeretes a két finit igealakot tartalmazó, utalószavas konstrukció (3) is. A példában passzív igealak szerepel, ennek megfelelően a második latívusz ágenselölő funkciójú, a ta urǝl pedig ’arról, amiatt’ jelentésű utalószó.

Author: 

Németh Szilvia