Nominális és verbális összekapcsolás (északi manysi)

Juxta: A nominális és verbális összekapcsolás egyaránt puszta egymás mellé helyezés (juxtapozíció) segítségével történik.

NomConj=VConj: A nominális és verbális összekapcsolás azonos kötőszavak segítségével történik.

NomConjNotVConj: A nominális és verbális összekapcsolás különböző módon történik.


(1) oma-m jaγ-ǝm aγmǝŋ-yγ.
anya-1sg apa-1sg beteg-du 
’Anyám és apám beteg’ (S.D)


(2) oma-m aγmǝŋ, jaγ-ǝm aγmǝŋ.
anya-1sg beteg apa-1sg beteg
’Anyám és apám beteg’ (Kálmán 1976: 67)


(3) oma-m ōs jaγ-ǝm aγmǝŋ-yγ.
anya-1sg és apa-1sg beteg-du 
’Anyám és apám beteg’ (S.D)


(4) ēkwa-γ ōjka-γ ōl-ǝγ.
anyó-3du apó-3du él-3du
’Él egy anyó és egy apó.’ (S.D.)

(5) ālpǝl am kwāl-s-um, lowtχat-as-um.
reggel én felkel-pst-1sg mosdik-pst-1sg
’Reggel felkeltem és megmosakodtam.’ (S.D.)


(6) ēkwa pyγ-riś juw ta min-as ākwe palt, ōs ta śuńi […]
asszony fiú-dim haza pcl megy-pst.3sg anyó felé és most pcl gazdagszik.prs.3sg
’Az asszony fiacskája hazament az anyóhoz és most gazdagszik […]’ (Popova 2001: 68)


Az északi manysiban a nominális összekapcsolás számos módon kódolható:

  1. jelöletlenül, juxtapozícióval (1),

  2. jelöletlenül (juxtapozícióval) és az ige újbóli megismétlésével (2),

  3. ōs ’és’ kötőszóval (3).

  4. mindkét névszón szereplő duálissal (4).

Ezzel szemben a verbális összekapcsolás történhet:

  1. jelöletlenül, juxtapozícióval (5)

  2. ōs ’és’ kötőszóval (6).


Mindkét esetben előfordulhat tehát a juxtapozíció és a kötőszós változat is (Rombandeeva 1979), a nominális összekapcsolás azonban ezeken felül más eszközzel is lehetséges.

Author: 

Németh Szilvia