Nem-személyes névmási esetek száma (északi manysi)

6NonpronCases


eset

ez

az

nominatívusz

ti

ta

akkuzatívusz

ti-j

ta-j

datívusz

tij-n

taj-n

ablatívusz

tij-nǝl

taj-nǝl

instrumentálisz

tij-ǝl

taj-ǝl

transzlatívusz

tij-γ

taj-γ

[Gerasimova (2009) nyomán]Az északi manysiban a nem személyes névmási esetek száma különbözik mind a főnevek, mind a személyes névmások eseteinek számától. Az esetrendszer inkább a személyes névmásokéhoz hasonlít (vagyis létezik akkuzatívusz és datívusz is), azonban egyes számban transzlatívuszi alak is található, mely a személyes névmásoknál nincs (Gerasimova 2009: 66-67). A nominatívusztól különböző alakok módosult tőhöz (az akkuzatívusz alakjához) járulnak.

Author: 

Németh Szilvia